Hoppa till innehåll

Aktuellt i kompetenscentret 3: Användarnas smärtpunkter, värdeerbjudande och Business Model Canvas  

Intervjuerna med projekt experter under februari-april 2022 visade att det behövs en enda kontaktpunkt för företag, där de kan få all den kunskap och kompetens de behöver för att omvandla sin verksamhet från en linjär till en cirkulär modell. 

Kartläggningen av kundförståelse gjorde det också möjligt att skapa fyra olika användarpersoner baserat på den information som samlades in från företagsansvariga. Detta gjordes i en gemensam workshop för projektpersonalen, vid Tammerfors universitet.  
Under dagen diskuterades och sammanställdes de problem som användarna av centret har och vilken hjälp kompetenscentret skulle kunna erbjuda som lösning. Utöver detta producerades de första versionerna av värdeerbjudanden och affärsmodeller (Business Model Canvas).  

Värdeerbjudande till företag 

Varje målgrupp hade olika nyttan, men ett viktigt värdeerbjudande som var gemensamt för alla användarpersoner var att få företagen enkelt och smidig hjälp med den gröna omställningen. Att tillhandahålla tjänster, information och verktyg för att påskynda övergången till den cirkulära ekonomin var också en viktig värdeerbjudande faktor för företagen. Företagen vill utveckla sin verksamhet inom cirkulär ekonomi med tillväxt och lönsamhet samtidigt som de utvecklar sin kompetens. Att utveckla nätverk och ekosystem för att stödja affärsverksamheten var också viktigt för företag i den gröna omställningen.  

Värdeerbjudanden omfattar alla tre hållbarhetsområden: 

  • Ekonomisk, cirkulär ekonomi ger tillväxt och lönsamhet 
  • Miljö, möjliggör minimering av företagens miljöpåverkan, maximerar företagens positiva miljöpåverkan 
  • Socialt, gemensamt och meningsfullt arbete kan påverka och förbättra världen 

Verktyget “Circular Economy Business Model Canvas with Environmental Impacts” användes i affärscanvasen, för att skapa en översikt över affärsmodellen, dess olika flöden och identifierade de främsta effekterna på användarna, regionen och de omgivande ekosystemen. Med hjälp av verktyget tog vi hänsyn till användarnas omgivande system i innehållet och strukturen för kompetenscentret för cirkulär ekonomi och utformade en lösning som uppfyller deras behov.  

Vi intervjuade en expert från varje högskola som deltog i projektet  

  1. Hur viktigt var det att projektgruppen träffades? 

Det var särskilt givande och viktigt att tillbringa en arbetsdag ansikte mot ansikte med projektmedlemmarna från alla högskolorna, där teman för vårt projekt fördes vidare. 
Förutom själva teamets arbete var det viktigt att under lunch- och kaffepauser fritt diskutera frågor utanför projektet och på så sätt lära känna de personer som man ständigt arbetar med, även på distans via Teams.  
En av de saker som vi tog med oss från dagen var att gemensamma live-evenemang är en viktig del av projektverksamheten och att det också är en bra idé att investera tid och pengar i dem. –Harry Lindell 

2. Vad var det bästa bidraget från workshopen och varför? 

Det bästa var att arbeta tillsammans med det material som samlades in från intervjuerna. Att arbeta med materialet självständigt skulle ha lämnat på hälften, eftersom alla idéer inte sägs högt. I interaktion mellan människor utvecklas idéerna ytterligare och testas mot andras idéer. Utan workshopen hade resultaten kunnat förbli ganska ensidiga, en eller två personers personliga åsikter. –Sami Nykter  

Vilken typ av projektteam är den bästa och mest funktionella?

De bästa och mest effektiva projektteamen har en psykologiskt tryggt atmosfär. Utan psykologisk trygghet fungerar inte teamet på bästa möjliga sätt. En annan viktig aspekt är förmågan att kommunicera (och detta är starkt kopplat till exempel psykologisk trygghet). 
Den tredje egenskapen hos ett superteam är att främja mångfald och värdesätta olikheter.
Varje teammedlem kan stärka eller skada dessa tre saker med sina egna handlingar. I de bästa och fungerande projektteamen stärker varje teammedlem därför teamets psykologiska trygghet, ver hur man diskuterar intelligent, även i utmanande teammöten, letar efter lösningar och värdesätter mångfald. -Heidi Colliander

Läs sedan om företagens önskan och behov i önsketunnan  

Ta en titt på våra tidigare bloggar om intervjuer och användarpersoner