Hoppa till innehåll

Aktuellt i kompetenscentret 1: Byggandet framskrider 

Byggandet av kompetenscentret för cirkulär ekonomi framskrider enligt tidsplanen. Under våren 2022 genomfördes företagsintervjuer med företag från de svenskspråkiga områdena i skärgården, huvudstadsregionen och i Mellersta Finland. Intervjuernas mening var att kartlägga service- och utvecklingsbehoven inom cirkulär ekonomi hos företag inom olika branscher. 

Bred kundförståelse från intervjuer med företag 

Vi håller på att utveckla ett gemensamt nationellt kompetenscenter för cirkulär ekonomi för de finländska högskolorna, som ska främja och stödja företagens övergång från linjära till cirkulära affärsmodeller. Övergången till en grönare framtid, i linje med de mål som den finska regeringen har satt upp, kräver åtgärder från företagens sida.

Den stora majoriteten av de finländska företagen är företag med färre än tio anställda. Dessa företag har inte stora resurser för att genomföra den nödvändiga omvandlingen av verksamheten. Kompetenscentret för cirkulär ekonomi hjälper företag att bygga upp affärsstrategier för cirkulär ekonomi.  

Detta arbete behöver bidrag från andra parter än högskolor och företag av alla storlekar. Välkommen att följa med oss på en gemensam resa för att uppnå de mål som den finska regeringen har satt upp! 

Projektet har utvecklats tillsammans med hjälp av service design verktyg, där det första steget var att öka kundernas förståelse.  Mellan februari och april 2022, vid sidan av skrivbordsstudien intervjuade våra experter chefer från 45 företag av olika storlek och branscher.  

Intervjuerna visade att företagen befinner sig i olika stadier av övergången till en grön ekonomi. Vi fick också en god, holistisk förståelse för de utmaningar och hinder, och framför allt de förhoppningar och behov som företagen står inför för att integrera den cirkulära ekonomin i sin verksamhet. Det som tydligt framgick av intervjuerna var att det finns ett stort behov av ett kompetenscentrum för cirkulär ekonomi. 

Service design processen fokuserar på att tillgodose kundens behov. Service användarna betraktas genom personas som skapas utifrån en djupgående förståelse av kunden. Kärnan i användarpersonerna och deras motiv för den tjänst som håller på att utvecklas kristalliseras och visualiseras.  

Användarpersonerna representerar en grupp människor som är tjänstens målkunder. Det är också viktigt att kompetenscentret förstår att de framtida användarna av kompetenscentret inte är företagen, utan de personer som arbetar i företagen. Läs mer om tjänstedesign och användarpersonas i vår nästa blogg. 

Den cirkulära ekonomin är något positivt, även om det krävs bättre kompetens 

Vi intervjuade våra experter från alla de högskolor som deltar i uppbyggnaden av kompetenscentret. Vi ställde tre svåra frågor till dem gällande resultaten från intervjuerna: 

  1. Vilken var den viktigaste insikten som du fick under intervjuerna? 
  2. Vilket var det mest överraskande hindret för att övergå till cirkulär ekonomi? 
  3. Vilken var den mest överraskande faktorn som intervjupersonerna lyfte fram för att möjliggöra en övergång till cirkulär ekonomi? 

Våra experter svarade: 

  1. Trots vissa utmaningar hade alla de intervjuade företagen en positiv inställning och såg den cirkulära ekonomin som en möjlighet att bidra till en hållbar utveckling av sin verksamhet. – Harry Lindell, Novia 
  2. Många företagsexperter saknar kanske kunskap och förståelse för cirkulär ekonomi. Det kan vara svårt att internalisera miljöpåverkan från ett företag, dess produkter och tjänster. Det finns ett stort fokus på mätningar i företagen, även om man kan göra mycket för att minimera ett företags miljöpåverkan utan att ha perfekta siffror – Satu Harkki, Haaga-Helia 
  3. Viljan att samarbeta, nätverka och kombinera expertis från olika branscher på samma plattform – Eetu Lehtonen, JAMK