Hoppa till innehåll

Cirka 50 nöjda deltagare i två verkstäder på YH Novias campus i Åbo

Diskussion mellan företag

I mars 2023 ordnades två verkstäder i Åbo på YH Novia, med cirka 50 deltagare från företag, utbildningsinstitutioner, kommuner och andra intressenter. Syftet med verkstäderna var att samla representanter för olika intressenter för att diskutera nya affärsmodeller med anknytning till den cirkulära ekonomin och för att hitta potentiella samarbetspartner i regionen.

Den första verkstaden hölls den 1 mars 2023 och fokuserade på förnybara energilösningar och deras lönsamhet, med tonvikt på solenergilösningar. Lektor Fredrik Strandberg inledde evenemanget genom att bland annat presentera att det krävs förändringar i lagstiftningen för att underlätta etableringen av energisamfund mellan fastigheter. Ville Karttunen, utvecklingsdirektör på Caruna, berättade därefter att solenergiproduktionen har mångdubblats under de senaste åren och att Caruna för närvarande har 2 700 MW nya projekt i sin försäljningspipeline.  Ville Karttunen påminde också om begränsningarna i elnätets kapacitet och uppmanade planerare av solcellsparker att först kontakta nätbolaget, eftersom det kan ta flera år att bygga upp ytterligare kapacitet.

Sebastian Mattsson från SW-Energia presenterade nya hybridlösningar, till exempel den så kallade energicontainern, där solpaneler och batterier i kombination med till exempel ett litet vindkraftverk möjliggör självförsörjning och nät-oberoende drift.  Han presenterade också en vision om hur elbilsbatterier kan användas som energikälla i framtiden. Detta skulle också kräva förändringar i EU-lagstiftningen för att bli verklighet.

Den sista talaren var K-köpman Kim Mattsson, som berättade om sitt eget projekt på Kimitoön, där 362 solpaneler som installerats på butikstaket har betalat sig själva på fem år. Ytterligare 180 solpaneler har redan beställts, trots att stödet från Business Finland har minskat från 25 % till 15 %.

Efter presentationerna delades deltagarna in i grupper, först beroende på om de representerade utrustningsleverantörer, potentiella kunder eller andra intressenter/studenter. Grupperna blandades sedan så att varje grupp innehöll representanter från olika kategorier. Diskussionen fokuserade på möjliga samarbetsmönster inom solenergiområdet. En fråga som togs upp var solcellsparkernas miljöpåverkan, eftersom vissa projekt till exempel har röjt skog för att ge plats åt panelerna. Miljökonsekvenserna av dessa projekt bör därför undersökas noggrant.

Evenemanget fick beröm från deltagarna och ett övergripande betyg på 4 (på en skala från 1–5). Deltagarna uppskattade särskilt möjligheten att nätverka med varandra och utbyta erfarenheter om ämnet.

Den andra verkstaden hölls den 15 mars 2023 och handlade om logistik i skärgården och glesbygder. Lektor Kim Friman från YH Novia delade med sig av information om förändringarna inom logistiken under och efter pandemin, med den betydande ökningen av e-handeln. Detta har lett till ytterligare fragmentering av transporterna. Han presenterade också statistik om trafik, näringsliv och befolkning i Åbo skärgård och tog upp frågan om plattformsekonomin också kunde användas för att tillgodose de olika transportbehoven i de avlägsna områdena. Som exempel presenterade han ett förslag om att främja den cirkulära ekonomin genom att transportera bort byggmaterial och avfall från öarna i samband med andra transporter, i stället för att slänga eller bränna dem.  Han följdes av Juha-Pekka Wahlström, vd för Logisystems, som delade med sig av erfarenheter från tidigare gemensamma distributionssystem inom industrin, varav några hade misslyckats när operatörer lämnade det gemensamma företaget för att starta ett konkurrerande företag. 

Deltagarna delades sedan in i grupper beroende på om de representerade transportföretag, kunder eller systemleverantörer. Grupperna diskuterade sina gemensamma utmaningar och möjliga lösningar, varefter gruppen blandades så att de nya grupperna innehöll representanter från olika kategorier. Deltagarna delade med sig av resultaten från den föregående diskussionen i den nya gruppen och vidareutvecklade förslagen.

Diskussionerna tog upp behovet av någon form av app för att lägga in information om transportbehov och olika transportalternativ på rutten, vilket även skulle kunna inkludera personbilar. Prissättningen kunde baseras på leveranstid; ju mer bråttom, desto dyrare är leveransen. Någon form av postfack (till exempel lokerikko.fi) skulle också kunna fungera som uppsamlingspunkt, i stället för leverans från dörr till dörr, vilket är en utmaning i glesbefolkade områden. Deltagarna ansåg att initiativet för utvecklingen av en sådan tjänst bör komma från företagen och att kommunerna bör delta i genomförandet. En deltagare nämnde en gratis app i Nådendal, Naantaliworks.fi, som erbjuder en plattform för lokala företag att nätverka och samarbeta.

Slutligen konstaterades att frågan är omfattande och kräver mycket utvecklingsarbete, vilket inte kan göras under en enda verkstad. Deltagarna hoppades att högskolorna skulle ta frågan vidare, till exempel i form av ett uppföljningsprojekt. Även detta evenemang fick ett övergripande betyg på 4 (på en skala från 1–5) av deltagarna.