Hoppa till innehåll

Kompetenscentret för cirkulär ekonomi påskyndar den blåvita övergången till en cirkulär ekonomi

Projektet Climate & Circular Economy Factory, som koordineras av yrkeshögskolan Haaga-Helia, genomförs i samarbete med yrkeshögskolorna JAMK och Novia.

Projektets mål är att etablera en gemensam digital plattform för högskolorna som stödjer företagens behov i att forma sina affärsmodeller mot en cirkulär ekonomi.

Kompetenscentret för cirkulär ekonomi betjänar företag genom att tillhandahålla expertis, tjänster och innehåll som möjliggör en lönsam och hållbar utveckling för företag och deras nätverk av aktörer.

Kompetenscentret byggs med hjälp av ett statligt bidrag från arbets- och näringsministeriet, för att påskynda utvecklingen av företagsekosystem och kompetenscenter.

Projektet kommer också att sammanföra och lyfta fram det arbete som hittills gjorts av olika institutioner och andra föregångare. Till kompetenscentret bjuder vi in alla högskolor och projekt som främjar cirkulär ekonomi.

Varför behövs ett kompetenscenter för cirkulär ekonomi?

Kompetenscentret för cirkulär ekonomi stärker och ger stöd för att konkret lösa företagens utmaningar inom cirkulär ekonomi. Stödet riktar sig särskilt till små och medelstora företag, som kan ha begränsade resurser för att förnya sig.

Avsikten är också att involvera näringslivets underleverantörsnätverk i utvecklingen och förändringsprocessen, så att den cirkulära ekonomin gynnar hela näringslivets ekosystem.

Kontakta oss

Om du är intresserad av att vara en del av ett kompetensnätverk för cirkulär ekonomi eller vill delta i uppbyggnaden av ett kompetenscenter. Samarbete medför styrka!

Tidtabell för projektet

Lansering av projektet i september-december 2021

Insamling av aktuell information om företagens kompetens och behov gällande cirkulär ekonomi och fastställande av kompetenscentrets verksamhet och innehåll i januari-maj 2022

Under våren 2022 kommer företagsintervjuer att ordnas, där företagens situation och behov inom cirkulär ekonomi kartläggs med hjälp av service design. Befintliga forskningsdata samlas in, projektaktörernas portföljer för cirkulär ekonomi sammanställs och definitionen av det digitala kompetenscentret påbörjas.

Utveckling av affärsmodeller för cirkulär ekonomi och pilotprojekt för onlinetjänsten i juni-december 2022

Under sommaren och hösten 2022 kommer 3–6 nya modeller att utvecklas tillsammans med de företag som deltar i pilotförsöken. Hackathons och mindre workshops kommer att ordnas under denna period, där deltagarna kan lära sig mer om utvecklingen inom cirkulär ekonomi och få konkreta tips för fortsatt utveckling. Den insamlade informationen analyseras och bästa praxis delas mellan de deltagande företagen.

Implementering av kompetenscentret och utvidgning av verksamheten som landsomfattande januari-juni 2023

Under vintern och våren 2023 kommer ett digitalt kompetenscenter för cirkulär ekonomi att genomföras på tre språk (finska, svenska och engelska). Kompetenscentrets verksamhet kommer att sammanföras som en del av genomförandeorganets tjänsteutbud. I det här fallet kommer nätverket av experter att utökas till landsomfattande och skapa länk mellan externa projekt. Varumärket för Kompetenscentret för cirkulär ekonomi förstärks också i användningen av kompetenscentrets tjänster.

Projektsakkunnig

Harry Lindell – med ett öppet sinne mot ny hållbarhet

Harry Lindell

Projektledare 
+358 50 4723162
harry.lindell@novia.fi
LinkedIn

Utöver cirkulär ekonomi kompetenscenterprojektet har jag arbetat med cirkulär ekonomi kompetens under de senaste 4 åren i projektet ”Cirkulär ekonomi kompetens för Yrkeshögskolorna”, som var ett samprojekt med 19 yrkeshögskolor och tog Agenda 2030 vidare inom Novias interna verksamhet. Innan jag började på Yrkeshögskolan Novia 2018 arbetade jag 31 år i olika internationella mångkulturella positioner på Nokia Networks i Finland, Kina och Taiwan. Mina arbetsuppgifter var bl.a. internationell anskaffning och serviceverksamhet.

I det nuvarande arbetet ser jag stora och mångsidiga möjligheter att påverka hur den cirkulära ekonomin kan främjas inom det finländska näringslivet på många olika sätt, från små förbättringsmedel till bredare strategiprojekt.

Fråga mig om:

 • Agenda 2030 och idéer och innovation kring den cirkulära ekonomin.
 • Möjligheter till affärsutveckling både på den lokala, nationella och internationella marknaden
 • Arbete med olika kulturer

Roger Nylund

Lektor i produktionsekonomi
+358505272281
roger.nylund@novia.fi
LinkedIn

Jag har ca 25 års erfarenhet av ledarskapsuppgifter inom trähusindustrin och sågindustrin. I mitt nuvarande jobb som lektor vid programmet produktionsekonomi har jag undervisat i ledarskap, teamarbete, ekonomi, ingenjörsetik och global hållbar utveckling. På senare tid har jag läst in mej på området och ser stora behov av undervisning, forskning och utveckling kring hållbarhetsfrågor både inom högskolevärlden och industrin.

Fråga mig om:

 • Praktiska tillämpningar och industriella affärskoncept inom cirkulär ekonomi
 • Socialt hållbar utveckling och integrationsfrågor

Hanna Guseff – företagsutvecklare med hållbarhetsfokus

Hanna Guseff

Forskningsledare 
+358 40 556 2051
hanna.guseff@novia.fi
LinkedIn

Till företagen tillför jag främst kunskap om affärsutveckling (-modeller) och service design ur ett hållbarhetsperspektiv. Med bakgrund inom kommunikation, marknadsföring och förvaltning har jag även en helhetssyn på samhälleliga fenomen.

En samlande lucka för hållbarhetsfrågor, där företagen kan hitta kompetens om både hållbarhetsplaner och cirkulära affärsmodeller, behövs verkligen i Finland. Att ett företag nu kan hitta denna kunskap och använda den för att finna sin egen stig mot ökad hållbarhet är fantastiskt.

Fråga mig om:

 • Hur kan jag utveckla hållbarheten i mitt företag?
 • Varför behöver jag tänka på cirkulär ekonomi i mitt företag?

Fredrik Strandberg – för förändring med intresse i företagsamhet och finansierings frågor  

Fredrik Strandberg

Lektor och team coach
+358 40 583 3502
fredrik.strandberg@novia.fi
LinkedIn

Har fungerat som länk mellan projektet, företag i Egentliga Finlands verksamhetsområde och Yrkeshögskolan Novia. Jag brinner för att hitta hållbara lösningar för företag av olika storlek som dessutom är lönsamma.

Jag ser ett stort behov av kunskap inom området, men jag ser också att det finns mycket kunskap, både bland företag och i högskolor, som borde få en plattform där kunskapen skulle kunna utbytas.  Mitt kontaktnät har visat ett stort intresse för hållbarhets och cirkulärekonomiska frågor och jag ger gärna centret tillgång till.  

Fråga mig om:  

 • Hur kan vi inkludera hållbarhet och cirkulärekonomi i företagsekonomisk utbildning? 
 • Hur kan jag göra hållbarhet till en business i mitt företag? 
 • Hur kan jag hitta ett nätverk för utbyte av kunskap och affärsutveckling inom cirkulärekonomi? 

Emilia Nuottimäki – Kreativ och innovativ kommunikatör-marknadsförare 

Emilia Nuottimäki

Projektassistent
+358 50 536 9656
emilia.nuottimaki@novia.fi
LinkedIn

Effektiv marknadsföring och kommunikation är nyckeln till att sprida budskapet om cirkulär ekonomi.  
Den cirkulära ekonomin spelar en mycket central roll i kampen mot klimatförändringen och skapar många möjligheter för företag inom olika branscher.  
För att betjäna finlandssvenska företag och kunder är det viktigt att kommunicera på båda inhemska språken 

Fråga mig om:  

 • Kommunikation 
 • Websidan