Hoppa till innehåll

Om cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är en affärsmodell, där det inte kontinuerligt produceras fler varor, utan befintliga material och produkter används på bästa möjliga sätt. I den cirkulära ekonomin ingår bland annat produkt- och service design för att minimera avfall och svinn, och öka delning, leasing och uthyrning, reparation och renovering, återanvändning och återvinning.

Den cirkulära ekonomin är ett nytt sätt att skapa ekonomiskt välstånd inom gränserna för jordens bärkraft. Den utnyttjar effektivt digitaliseringen och förnyar samhälleliga strukturer och verksamhetsmodeller. Den cirkulära ekonomin är ett sätt att minska användningen av naturresurser.

Kiertotalouden liiketoimintamallit

Affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi kan delas in i fem olika affärsmodeller:

  1. Förnybarhet
  2. Delningsplattformar
  3. Produkt som tjänst
  4. Förlängning av produkternas livscykel och resurseffektivitet
  5. Återvinning

Hur skiljer sig den cirkulära ekonomin från den linjära ekonomin?

I ett linjärt ekonomiskt system produceras, konsumeras, och slängs produkter bort. Naturresurser används ofta för engångsändamål i produktion och konsumtion. Denna verksamhetsmodell kräver stora mängder billiga, lättillgängliga råvaror och energi.

Varför behöver vi en cirkulär ekonomi?

Överkonsumtion av naturresurser, klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald är alarmerande problem på global nivå. Ekonomisk tillväxt och välstånd kan inte längre uppstå genom slösaktig användning av naturresurser och ständig produktion och ägande av nya varor. Den cirkulära ekonomin är nyckeln till att lösa dessa utmaningar.

Den cirkulära ekonomin förbättrar företagens effektivitet och sparar pengar. Exempelvis kan avfallet från använda material eller utrustning minimeras och den återstående delen återanvändas på nya sätt. En förutsättning för framgång på marknaden är att förankra principerna om cirkulär ekonomi i verksamhetens kärna. Med en verksamhet baserad på en cirkulär ekonomi är företagen bättre skyddade än sina konkurrenter från marknadsrisker så som bristen på råvaror och klimatförändringen. Dessa företag är också mera attraktiva ur finansiärernas synvinkel.

Precis som digitaliseringen, förändrar den cirkulära ekonomin vårt sätt att bedriva affärsverksamhet, och den offentliga förvaltningen och vårt dagliga liv. Övergången till en koldioxidneutral cirkulär ekonomi är en möjlighet för finländska företag att utveckla sin befintliga verksamhet, expandera till nya marknader och skapa hållbar tillväxt.

Källor:

Främjandet av cirkulär ekonomi – Miljöministeriet

Cirkulär ekonomi – Sitra

Ympäristötieteet:lineaarinen talousjärjestelmä – Tieteen termipankki

Vad betyder begreppen? – Sitra

Kretsloppssamhället: definition, betydelse och nytta | Europaparalmentet (europa.eu)

Yrityksen pelistrategiassa ovat uudet kiertotalouden liiketoimintamallit – Sitra

Yritysten kassavirrat pulppuavat jatkossa kiertotaloudesta – Sitra

Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista – Käsikirja yrityksille. Sitra ja Deloitte. Helsinki 2022.