Hoppa till innehåll

Aktuellt i kompetenscentret 2: Användarpersonas för Kompetenscentret för cirkulär ekonomi har beskrivits 

Användarpersona

På den digitala byggarbetsplatsen för kompetenscentret för cirkulär ekonomi har man använt välkända användarpersonas som ett verktyg för service design. Dessa personas har byggts utifrån den kunskap och förståelse som våra experter har fått från intervjuer med 45 företagsansvariga och från tidigare forskning i ämnet. Användarpersonas hjälper projektpersonalen att överväga och identifiera de mest effektiva lösningarna för användarna, det vill säga de tjänster och produkter som kompetenscentret för cirkulär ekonomi ska erbjuda företag. 

Våra experter definierade dessa fyra användarpersonas

  1. Kunskaps utnyttjare som besöker kompetenscentret för cirkulär ekonomi, antingen av tvång eller av personligt intresse, för att lära sig mer om cirkulär ekonomi. 
  2. Utvecklare av cirkulär ekonomi som kanske redan har en förändringsprocess på gång i företaget där hen arbetar och vars mål är att göra cirkulär ekonomi till en lönsam affärsverksamhet. 
  3. Vägvisare inom cirkulär ekonomi vill visa vägen för andra aktörer, t.ex. nätverk, konkurrenter, experter eller industrin. Cirkulär ekonomi är en central del av hens värderingar.  
  4. Förändringens möjliggörare ger expertråd för att hjälpa företag med övergången till en cirkulär ekonomi. Denna person kan vara en konsult, teknikutvecklare, projektledare, en leverantör av lösningar osv. 

Behoven och relevanta ämnen relaterade till dessa fyra användarpersonas liv identifierades, t.ex. med hjälp av en empatikarta. På så sätt skapades en dokumentation av intervjuresultaten, där även experternas observation gav ytterligare insikter. Den här fasen av service design genererade fler insikter och säkerställde att det fortsatta arbetet baserades på en verklig förståelse för användaren. 

Användarpersonas användes för att definiera kompetenscentrets tjänster 

Användarpersonas var också närvarande vid det första personliga mötet mellan projektdeltagarna. Från den virtuella världen, där vi hade arbetat i mer än ett halvår, begav vi oss för en tid till Tammerfors universitet, där vi fortsatte att utforma kompetenscentret. I Tammerfors omfattade inte bara programmet identifiering av användarpersonernas smärtpunkter, utan även utarbetande av värdeerbjudanden och en affärsmodell (business model canvas).

Vi intervjuade en expert från varje högskola som deltog i projektet

  • Hur hjälpte skapandet av användarpersonas till att definiera kompetenscentrets tjänster? 

Baserat på 45 företagsintervjuer skapades en omfattande lista över olika behov. Det verkar som om företagen har mycket olika nivåer av förståelse och användning av cirkulär ekonomi. Genom att identifiera potentiella användarpersonas för kompetenscentret ökade förståelsen för vilka tjänster och innehåll som skulle erbjudas varje persona i inledningsskedet. Kompetenscentrets tjänster ska prioriteras så att vi kan fördela projektets begränsade resurser så att vi kan erbjuda cirkulär ekonomirelaterade tjänster till varje användarperson.  

Sari Haavisto, Haaga-Helia

  • Vilken användarpersona kommer att ha störst nytta av kompetenscentret? 

För en utvecklare av cirkulär ekonomi, eftersom de redan vet lite om vad de behöver. Kompetenscentret hjälper också till att hitta plattformar och partner från olika sektorer för att stödja det arbete som redan har påbörjats för att utveckla affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi.  

– Eetu Lehtonen, Jamk