Hoppa till innehåll

Kompetenscentrets verkstäder under våren 2023

Solenergipaneler och text: "Vill du sänka elavgifterna och satsa på fönybar energi i ditt företag?"

Kompetenscentret för cirkulär ekonomi ordnar under våren tre verkstäder för företag och övriga intressenter på Yrkeshögskolan Novia, Henriksgatan 7 i Åbo. Det är också möjligt att vid behov delta på distans. Läs mer här nedan om tidpunkter och innehåll!

1.3. kl. 13 – 16  Energilösningar och lönsamhet

Verkstaden tar upp nyheter inom solenergi, och deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter kring att spara energikostnader och skapa konkurrensfördelar genom distribuerad energiproduktion. Tillfället är gratis och öppet för alla intresserade. Mer information och anmälningar senast 26.2.  fredrik.strandberg@novia.fi

15.3. kl. 9 – 12 Logistik i skärgården

I verkstaden innoverar olika aktörer tillsammans hur man kunde effektivera den nuvarande logistiken genom att skapa en ny plattform för att kombinera olika transporter. Mer information och anmälningar senast 12.3. kim.friman@novia.fi

20.4. kl.13 – 16 Cirkulär ekonomi inom hälsovården

Olika aktörer inom hälsovården presenterar sina lösningar kring cirkulär ekonomi och deltagarna funderar under verkstaden tillsammans hur man ytterligare kunde öka cirkuläriteten inom branschen. Mer information och anmälningar senast 17.4. emilia.kielo-viljamaa@novia.fi