Hoppa till innehåll

Vad händer i kompetenscentret under hösten 2022

I början av hösten samlades experterna från yrkeshögskolorna Novia, Haaga Helia och Jyväskylän ammattikorkeakoulu i Åbo och planerade höstens aktiviteter för Kompetenscentret för cirkulär ekonomi. 

Under tillställningen diskuterade experterna kring höstens och vinterns kommande Hackathons. I Hackathons testar studeranden cirkulära affärsmodeller på företagens riktiga utmaningar. Från Hackathons får företagen konkreta, innovativa lösningar och möjligheter till vidareutveckling. Således får studeranden lösa verkliga utmaningar för riktiga företag och använda de färdigheter som de utvecklat under sina studier. Den första Hackathon ordnas den 1.11.2022. 

Kompetenscentret kommer att dessutom ordna webinarier till de intervjuade företagen och yrkeshögskolorna i Finland. Företagen får se resultaten av intervjuerna och uppdatering om framstegen i kompetenscentret. Alla högskolor och projekt som främjar cirkulär ekonomi är inbjudna till webinaren.  

Även diverse studerandesamarbeten med företag diskuterades i arbetsgrupper och planering av kundresan för cirkulär ekonomi gjordes baserat på kartläggningsintervjuerna. 

Prototypen av kompetenscentrets onlinetjänst presenterades på tillställningen och kommer slutligen att lanseras våren 2023 för allmänt bruk. Genom onlinetjänsten får små och stora företag tips och kunskap om lönsam tillväxt med nya affärsmodeller för cirkulär ekonomi och hållbar utveckling.