Hoppa till innehåll

Lindell & Guseff: “Högskolorna erbjuder verktyg för företagens cirkulära framtid”

Skribenterna Harry Lindell och Hanna Guseff jobbar vid Yrkeshögskolan Novia. Harry Lindell är projektledare och Hanna Guseff forskningsledare för FUI-projektet Climate & Circular Economy Factory.

Pandemin och kriget i Europa bidrar till behov av nya arbetssätt medan vi också konsumerar annorlunda än förut. I nyheterna hör vi att det kommer att vara brist på vissa produkter världen över, vilket medför högre levnadskostnader för oss alla. Det är tidvis brist på råvaror och människan använder upp jordens resurser. I Finland lever vi som om vi hade fyra jordklot.

Många finländare frågar sig således naturligt hur vi kan leva ett mer hållbart liv. Detta medan vi önskar att företagen skulle producera mer hållbara och gärna inhemska produkter till oss.

Från klimatmål till handling

Inom företagande sker en förändring till mera hållbarare produktion och tjänster. Finland har även som mål att bli klimatneutralt 2035. Med tanke på konsumtionen av fler jordklot än det ena vi har, är det i alla fall ett litet steg i rätt riktning.

Steget behöver dessutom omformas till politiska riktlinjer och konkret handling. Ingen lätt match, varken för beslutsfattare, företag, industri, eller gemene finländare för den delen.

Bland annat Sitra för fram tanken att cirkulära lösningar kan hjälpa företagen minska koldioxidutsläppen och öka hållbarheten. Cirkulär ekonomi handlar i korthet om naturens kretslopp, och ur ett företagsekonomiskt perspektiv kan man säga att ett företags avfall kan ses som ett annat företags råvara.

Mot nationellt kompetenscenter för cirkulär ekonomi

Yrkeshögskolan Novia jobbar med flera projekt som bidrar till mera hållbara lösningar och stödande av cirkulära affärsmodeller, både för att öka studerandes kunskap och stärka företagens utveckling. Ett för företag och högskolorna centralt projekt har som mål att bygga ett nationellt kompetenscenter för cirkulär ekonomi.
Kompetenscentret kommer att hjälpa företagen genom att dela information om tjänster, plattformar och utbildning inom cirkulära lösningar.

Projektet är ett samarbete med yrkeshögskolorna Haaga-Helia och Jyväskylä AMK. Visionen är att kompetenscentret efter projektet ska ha en nationell resonans och upprätthållas med gemensamma högskolekrafter.

Företagens synvinkel

Inom projektet har vi hittills intervjuat ett flertal företag, både mindre och större, om hur man tar stegen mot den cirkulära världen. Målet med intervjuerna har varit att få en insyn i företagens behov, så att det kommande kompetenscentret är möjligast lätt att använda, och leder företagen till information och expertis som de verkligen
behöver.

Att via innovation utveckla nya cirkulära produkter och tjänster är komplext och kan vara utmanande för ett enskilt företag. Många av de i projektet intervjuade företagen ser fram emot att få verktyg och hjälp för att skapa nya nätverk, inom vilka man tillsammans, till och med från olika branscher, kan utveckla cirkulära produkter och tjänster. Som ett företag uttryckte sig ”Bra att komma bort från sin box och tänka om och dela med sig, gällande hållbarhet, välmående, etc.”.

”Bra att komma bort från sin box och tänka om och dela med sig.”

Regionutveckling på högskolenivå

Ett av yrkeshögskolornas uppdrag är att utveckla regionerna och som grund för detta att utbilda studerande i hållbarhet och cirkulär kunnande, så att vi aktiverar det konkreta arbetet som sker i arbetslivet, både i privata och offentliga organisationer.

Hösten 2022 och våren 2023 kommer projektet att ordna workshops kring nya hållbara affärsmodeller,
där studerande och företag tillsammans kan hjälpas åt med att ta längre eller kortare steg framåt i hållbarhetsarbetet. Ett steg i rätt riktning för den gröna omställningen. Vi har ju bara ett jordklot.