Siirry suoraan sisältöön

Ajankohtaista osaamiskeskuksesta 3: Kiertotalousosaamiskeskuksen käyttäjien kipupisteet, arvolupaukset ja liiketoimintakanvaasi

Hankkeen asiantuntijoiden haastattelut helmi-huhtikuun 2022 aikana osoittivat, kuinka tarpeelliseksi koettiin se, että yrityksille olisi yksi paikka, jonne olisi koostettu kaikki tarvittava tieto ja taito, jota yritykset tarvitsevat liiketoimintansa muuttamiseen lineaarisesta mallista kiertotalousmalliksi.

Asiakasymmärryksen kartoitus mahdollisti myös sen, että yrityksien vastuuhenkilöiltä saadun tiedon perusteella muodostettiin neljä erilaista käyttäjäpersoonaa. Tämä tehtiin hankehenkilöstön yhteisessä työpajassa, jolloin oli ensimmäinen kerta, kun Teams maailmasta astuttiin Tampereen junaan ja tavattiin Tampereen yliopiston tiloissa. Päivän aikana pohdittiin ja kirjattiin kiertotalousosaamiskeskuksen käyttäjäpersoonien kipupisteitä ja minkälaista apua kiertotalousosaamiskeskus tarjoaisi näihin lääkkeeksi. Tämän lisäksi tuotettiin ensimmäiset versiot arvolupauksista ja liiketoimintamallikanvaasista (business model canvas).

Arvolupaukset yrityksille

Jokaisen kohderyhmän hyödyt olivat erilaiset, mutta kaikille käyttäjäpersoonille yhteinen tärkeä arvolupaus oli saada yrityksille helposti ja vaivattomasti apua vihreään siirtymään. Samoin palvelujen, tiedon ja työkalujen tarjoaminen kiertotaloussiirtymän vauhdittamiseen nousi keskeiseksi arvolupaukseksi yrityksille. Yritykset haluavat kehittää kiertotalouden liiketoimintaa kasvulla ja kannattavuudella, kehittäen samalla osaamistaan. Myös verkostojen ja ekosysteemien kehittäminen liiketoiminnan tueksi olivat olennaista yrityksille vihreässä siirtymässä.

Arvolupaukset sisältävät kaikki kolme vastuullisuuden osa-aluetta:

  • Talous, kiertotaloudella saadaan kasvua ja kannattavuutta
  • Ympäristö, mahdollistetaan yritysten ympäristövaikutusten minimointi, maksimoidaan yritysten positiiviset ympäristövaikutukset
  • Sosiaalinen, yhteisöllisyys ja merkityksellinen työ, voi vaikuttaa ja parantaa maailmaa

Liiketoimintakanvaasissa hyödynnettiin “Circular Economy Business Model Canvas with Environmental Impacts”-työkalua , jonka avulla loimme liiketoimintamallin hahmotelman ja sen eri virtaukset sekä tunnistimme keskeiset vaikutukset käyttäjiin, alueeseen ja ympäröivään ekosysteemeihin. Työkalun avulla otimme kiertotalousosaamiskeskuksen sisällöissä ja rakenteessa huomioon käyttäjien ympäröivän järjestelmän ja suunnittelimme heidän tarpeitaan vastaavan ratkaisun.

Haastattelimme yhtä asiantuntijaa jokaisesta hankkeessa toimivasta korkeakoulusta.

1. Miten tärkeää oli hanketiimin toiminnan kannalta tavata?

Oli erityisen antoisaa ja tärkeää viettää kasvotusten työpäivä kaikkien eri korkeakoulujen hanke tiimiläisten kanssa, jossa vietiin projektimme teemoja eteenpäin.
Tärkeää oli itse työryhmä työskentelyn lisäksi keskustella vapaasti lounaan ja kahvitaukojen lomassa myös hankkeen ulkopuolisia asioita ja näin ollen tutustua läheisemmin ihmisiin joiden kanssa työskentelee jatkuvasti myös etänä Teamsin välityksellä.
Eräs anti ja vahvistus päivästä oli, että yhteiset live-tapahtumat on yksi tärkeä osa hanketoimintaa johon on myös hyvä resursoida aikaa ja varoja. -Harry Lindell

2. Mikä oli workshopin paras anti ja miksi?

Parasta antia oli työstää yhdessä haastatteluista kerättyä materiaalia. Itsenäisesti materiaalien työstäminen olisi jäänyt puolitiehen kun kaikkia ajatuksia ei sanota ääneen. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ideat jalostuvat pidemmälle ja ne testataan muiden ideoita vasten. Ilman työpajaa tulokset olisivat voineet jäädä melko yksipuolisiksi, yhden tai kahden ihmisen henkilökohtaisiksi näkemyksiksi. -Sami Nykter

3. Millainen hanketiimi on paras ja toimivin? 

Parhaissa ja toimivimmissa hanketiimeissä vallitsee psykologisesti turvallinen ilmapiiri. Ilman psykologista turvallisuutta, ei tiimi toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Toinen tärkeä seikka on keskusteluälykkyys (ja tämähän linkittyy vahvasti mm. psykologiseen turvallisuuteen). Kolmas supertiimin ominaisuus on moninaisuuden hyödyntäminen ja erilaisuuden arvostus. 
Näitä kolmea asiaa voi jokainen tiimiläinen osaltaan vahvistaa tai vaurioittaa omalla toiminnallaan. Parhaissa ja toimivissa hanketiimeissä jokainen tiimiläinen siis vahvistaa tiimin psykologista turvallisuutta, osaa haasteellisissakin tiimipalavereissa keskustella älykkäästi ratkaisuja etsien ja arvostaa erilaisuutta. -Heidi Colliander

Lue seuraavaksi toiveiden ja tarpeiden toivetynnyristä

Tutustu aiempiin blogiimme haastatteluista ja käyttäjäpersoonista.