Siirry suoraan sisältöön

Yleistä kiertotaloudesta

Kiertotalous on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Kiertotalous hyödyntää digitalisaatiota tehokkaasti ja uudistaa yhteiskunnan rakenteita ja toimintamalleja. 

Kiertotalouden mukainen liiketoiminta voidaan jaotella viiteen eri liiketoimintamalliin:

  1. uusiutuvuus
  2. jakamisalustat
  3. tuote palveluna
  4. tuote-elinkaaren pidentäminen
  5. resurssitehokkuus ja kierrätys
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Lineaaritalous

 Lineaaritalous

Lineaarisessa talousjärjestelmässä tuotteet valmistetaan, kulutetaan ja heitetään pois. Luonnonvaroja hyödynnetään tuotannon ja kulutuksen tarpeisiin usein kertaluontoisesti. Tämä toimintamalli edellyttää suuria määriä edullisia, helposti saatavilla olevia raaka-aineita ja energiaa.

Kierrätystalous

Kierrätystalous 

Kierrätystaloudessa jätemateriaalit palautetaan uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Tämä on usein haastavaa, sillä kierrätyksessä huonommassa ja paremmassa kunnossa olevat materiaalit voivat sekoittua.  Kierrätysmateriaalien kilpailukyky ei siksi ole yhtä hyvä kuin vielä nykyisin saatavilla halvemmilla neitseellisillä materiaaleilla. 
Kiertotalous

Kiertotalous

Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan olemassa olevia materiaaleja ja tuotteita hyödynnetään mahdollisimman pitkälle. Kiertotalouden toimintamalleihin kuuluvat muun muassa jätteen ja hukan minimointiin tähtäävä tuote- ja palvelusuunnittelu, jakaminen, liisaus ja vuokraus, korjaaminen ja kunnostaminen, uudelleenkäyttö sekä kierrätys. 

Kiertotaloutta tarvitaan

Kansainvälisellä tasolla on tunnustettu, että luonnonvarojen ylikulutus, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen ovat hälyttäviä ongelmia. Käytännössä tämä tarkoittaa, ettei talouden ja hyvinvoinnin kasvu voi enää syntyä luonnonvarojen tuhlailevasta käytöstä ja aina vain uusien tavarroden valmistamisesta ja omistamisesta. Kiertotalous tarjoaa ratkaisun avaimia näihin haasteisiin.

Kiertotaloudella parannetaan yritysten tehokkuutta ja luontoa säästäen. Esimerkiksi käytetyistä materiaaleista tai laitteistoista syntyvä hukka on mahdollista minimoida, ja jäljelle jäävän osan voi höydyntää huudella tavalla. Kiertotalouden periaatteiden sisällyttäminen liiketoiminnan ytimeen on edellytys pärjäämiselle haastavilla markkinoilla. Kiertotalouteen perustuvalla liiketoiminnalla yritykset voivat suojata viiteryhmiään paremmin raaka-aineisiin ja ilmastonmuutokseen liittyviltä markkinariskeiltä, joka tekee niistä myös rahoittajien näkökulmasta houkuttelevampia.

Digitalisaation tapaan myös kiertotalous tulee muuttamaan tapaamme toimia niin liike-elämässä, julkishallinnossa kuin omassa arjessammekin. Siirtymä kohti hiilineutraalia ja kestävää kiertotaloutta on suomalaisille yrityksille upea mahdollisuus kehittää liiketoimintaansa, laajentua uusilleja kasvaville markkinoille sekä luoda kestävää kasvua tulevaisuuden sukupolvia varten.

Kiertotalousosaamiskeskus

Muita kiinnostavia kiertotaloushankkeita

Kiertotalousosaamiskeskuksen perustamiseen tähtäävän Climate & Circular Economy Factory -hankkeen lisäksi kannatta tutustua muiden korkeakoulujen kiertotaloushankkeisiin: 

  • CICAT 2025 -hanke tutkii kiertotaloutta vauhdittavia tekijöitä, jotta ne voidaan valjastaa yritysten ja päättäjien käyttöön.
  • Circwaste – Kohti kiertotaloutta -hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta kiertotalouden ykkösmaa edistämällä materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä.

    Suomen ympäristökeskuksen luotsaama Circwaste ylläpitää ylläpitää  koulutustakiertotalouteen.fi -sivustoa, josta löydät kaikki kiertotaloutta koskevat koulutukset näppärästi yhdestä paikkaa.