Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalousosaamiskeskus vauhdittaa Suomen siirtymää kohti kestävää tulevaisuutta.

Tietoa hankkeesta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoima Climate & Circular Economy Factory -hanke toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskolan Novian kanssa. 

Hankkeen tavoitteena on perustaa korkeakoulujen yhteinen digialusta, joka tukee yritysten tarpeita liiketoimintamallien muokkauksessa kohti kiertotaloutta.

Kiertotalousosaamiskeskus palvelee yrityksiä tarjoamalla asiantuntijoita, palveluja ja sisältöjä, jotka mahdollistavat kannattavan ja kestävän kehityksen yrityksille ja niiden toimijaverkostolle.

Se rakennetaan työ- ja elinkeinoministeriön myöntämällä valtionavustuksella, jolla halutaan vauhdittaa liiketoiminnan ekosysteemien ja osaamiskeskusten kehitystä.

Hanke myös kokoaa ja tuo esille eri instituutioiden ja muiden edelläkävijöiden tähän mennessä tekemän työn. Kutsumme osaamiskeskukseen mukaan kaikki kiertotaloutta edistävät korkeakoulut ja hankkeet.

Mihin kiertotalousosaamis-keskusta tarvitaan

Kiertotalousosaamiskeskus tarjoaa tukea ja vahvistusta liiketoiminnan kiertotaloushaasteiden konkreettiseen ratkaisemiseen. Tuki on erityisesti tarpeellinen pienille ja keskisuurille yrityksille, joiden uudistumisresurssit voivat olla rajalliset. 

Myös yritysten alihankintaverkosto on tarkoitus saada mukaan kehittämiseen ja kehitykseen, jolloin kiertotaloudesta on hyötyä koko liiketoiminnan ekosysteemille. 

Ota yhteyttä

jos haluat mukaan kiertotalouden osaamisverkostoon tai haluat osallistua osaamiskeskuksen rakentamiseen.

Hankkeen aikataulu

Hanke käynnistyi lokakuussa 2021

Hankkeen toimintaa seuraavassa ohjausryhmässä on jäseniä seuraavista organisaatioista:

  • Kemiantellisuus ry, Metsäteollisuus ry, Suomen yrittäjät ry, Itä-Suomen yliopisto,  VTT, Sitra, TEM
  • Lapin AMK, Tampereen AMK, VAMK, Savonia, Arcada, Centria, HAMK, Turun AMK, LAB-AMK, SAMK, OAMK, Novia, JAMK ja Haaga-Helia 

Tammi-toukokuu 2022: Ajantasaisen tiedon kerääminen yritysten kiertotalousosaamisesta ja tarpeista, sekä osaamiskeskuksen toiminnan ja sisältöjen määrittely

Kevään 2022 aikana 

  • järjestettiin 45 yrityksen yrityshaastattelut, joissa kartoitettiin  yritysten kiertotalouteen liittyvä tilanne ja tarpeet, 
  • kerättiin tutkimustietoa kiertotalousosaamiskeskuksen rakentamista varten,
  • koostettiin hanketoimijoiden kiertotalouspalveluportfoliot, sekä 
  • aloitettiin digitaalisen osaamiskeskuksen vaatimusten määrittely.

Kesä-joulukuu 2022: Kiertotaloustoimintamallien kehittäminen ja verkkopalvelun pilotointi 

Kesän ja syksyn 2022 aikana  kehitetään 3-6 uutta mallia pilotointitestauksiin osallistuvien yritysten kanssa. Tänä aikana järjestetään Hackathoneja ja pienimuotoisempia työpajoja, joissa osallistujat voivat oppia kiertotalouskehityksestään ja saada konkreettisia vinkkejä jatkokehitykselle. Kerättyä tietoa analysoidaan ja parhaita käytäntöjä jaetaan osallistuvien yritysten kesken.

Tammi-kesäkuu 2023: Osaamiskeskuksen toteutus ja toiminnan laajentaminen valtakunnalliseksi                               

Talven ja kevään 2023 aikana toteutetaan digitaalinen kiertotalousosaamiskeskus  kolmella kielellä  (suomi, ruotsi ja englanti). Osaamiskeskuksen toiminta vakiinnutetaan osaksi toteuttajien palveluntarjontaa. Tällöin asiantuntijaverkosto laajennetaan valtakunnalliseksi ja luodaan yhteyksiä ulkoisiin hankkeisiin. Myös osaamiskeksuksen palvelujen käyttämisessä opastetaan ja vahvistetaan Kiertotalousosaamiskeskuksen brändiä.

Hankkeen asiantuntijat

Sami Nykter

Projektipäällikkö
+358 50 3422 308
sami.nykter@haaga-helia.fi 
LinkedIn

Heidi Colliander

Projektipäällikkö
+358 50 562 9017
heidi.colliander@jamk.fi 
LinkedIn

Harry Lindell

Projektipäällikkö
 +358 50 4723162
harry.lindell@novia.fi
LinkedIn

Eetu Lehtonen

Liiketoiminnan asiantuntija
+358 50 521 0957
eetu.lehtonen@jamk.fi
LinkedIn

Sari Haavisto

Markkinoinnin asiantuntija
+358 50441 0128
sari.haavisto@haaga-helia.fi
LinkedIn

Hanna Guseff

Tutkimuspäällikkö
+358 40 556 2051
hanna.guseff@novia.fi
LinkedIn

Essi Säynätmäki

Projektityöntekijä
+358 50 305 3843
essi.saynatmaki@jamk.fi

Emilia Nuottimäki

Projektiassistentti
+358 50 536 9656
emilia.nuottimaki@novia.fi
LinkedIn

Roger Nylund

Roger Nylund

Tuotantotalouden lehtori
+358 6328 5530
roger.nylund@novia.fi

Emilia Kielo-Viljamaa

Lehtori, HvD
+358 50 535 8145
emilia.kielo-viljamaa@novia.fi
LinkedIn

Minna-Maari Harmaala

Lehtori
+358 50 547 5947
minna-maari.harmaala@haaga-helia.fi 

Liinamaaria Hakola 

Asiantuntija
+358 50 569 5505
liinamaaria.hakola@jamk.fi

  

Kirsi Knuuttila

Asiantuntija
+358 40 776 8880
kirsi.knuuttila@jamk.fi

Jarmo Sarkkinen

Digitaalisten palvelujen asiantuntija
+358 50 412 6913
jarmo.sarkkinen@haaga-helia.fi

Ismo Harjunmaa

Ismo Harjunmaa

Ohjelmistokehityksen asiantuntija
+358 50 596 6388
ismo.harjunmaa@haaga-helia.fi

Erica Svärd

Asiantuntija
+358 50 439 0821
erica.svard@jamk.fi

Satu Harkki

Kiertotalouden liiketoiminnan kehittämisen asiantuntija, opettaja
+358 40 488 7064
satu.harkki@haaga-helia.fi
LinkedIn

Martti Asikainen

Viestinnän asiantuntija
+358 44 920 7374
martti.asikainen@haaga-helia.fi
LinkedIn