Siirry suoraan sisältöön

Ajankohtaista osaamiskeskuksesta 2: Kiertotalousosaamiskeskuksen käyttäjäpersoonat on kuvattu  

Kuvituskuva käyttäjäpersoonista

Kiertotalousosaamiskeskuksen digitaalisella rakennustyömaalla on hyödynnetty palvelumuotoilun välineenä käytettyjä tuttuja käyttäjäpersoonia. Nämä persoonat on rakennettu sen tiedon ja ymmärryksen pohjalta, joka syntyi asiantuntijoillemme, kun he prosessoivat 45 yrityksen vastuuhenkilöiden haastatteluja sekä jo aiemmin aiheeseen liittyen tehtyjä tutkimuksia. Käyttäjäpersoonat auttavat hankehenkilöstöä pohtimaan ja tunnistamaan käyttäjille vaikuttavimmat ratkaisut eli palvelut ja tuotteet joita kiertotalousosaamiskeskuksen tulisi tarjota yrityksille.  

Asiantuntijamme määrittelivät, että nämä neljä käyttäjäpersoona ovat;  

  1. Tiedon hyödyntäjä, joka tutustuu kiertotalousosaamiskeskukseen joko pakosta tai sitten omasta kiinnostusta johtuen, jotta oppisi jotain kiertotaloudesta. 
  2. Kiertotalouden kehittäjä, jolla on jo mahdollisesti muutosprosessi käynnissä yrityksessä, jossa hän työskentelee ja tavoitteena on tehdä kiertotaloudesta kannattavaa liiketoimintaa.  
  3. Kiertotalouden suunnannäyttäjä, jokahaluaa näyttää suuntaa muille toimijoille esim. verkostoille, kilpailijoille, asiantuntijoille tai toimialalle. Hänen arvojensa ytimessä on kiertotalous. 
  4. Muutoksen mahdollistaja antaa asiantuntija-apua yrityksille kiertotaloussiirtymässä. Tämä henkilö voi olla esim. konsultti, teknologian kehittäjä, hanketoimija, ratkaisun tarjoaja tms. 

Näiden neljän käyttäjäpersoonan elämään liittyviä tarpeita ja merkityksellisiä aihioita tunnistettiin mm. empatiakartalla. Näin syntyi dokumentaatio haastattelu tuloksista, joissa myös asiantuntijoiden havainnointi tuotti lisää ymmärrystä. Tämä vaihe palvelumuotoilussa synnytti lisää oivalluksia ja varmisti sen, että jatkotyöstämiseen käytettiin tosiasiallista ymmärrystä käyttäjästä.

Käyttäjäpersoonien avulla määriteltiin osaamiskeskuksen palveluja

Käyttäjäpersoonat olivat läsnä myös ensimmäisessä lähitapaamisessa hankeosallistujien kesken. Virtuaalimaailmasta, jossa oltiin toimittu jo yli puolivuotta, siirryttiin hetkeksi Tampereen Yliopiston tiloihin, jossa jatkettiin osaamiskeskuksen muotoilua. Tampereella ohjelmassa oli käyttäjäpersoonien kipupisteiden tunnistamisen lisäksi tuottaa osaamiskeskuksen arvolupaukset ja liiketoimintamallikanvaasi (business model canvas).  

Haastattelimme yhtä asiantuntijaa jokaisesta hankkeessa toimivasta korkeakoulusta.  

  • Miten käyttäjäpersoonien luominen auttoi osaamiskeskuksen palvelujen määrittelyssä? 

45 yrityshaastattelun pohjalta syntyi laaja listaus erilaisista tarpeista. Vaikuttaa siltä, että yritykset ovat hyvin eri tasolla kiertotalouden liiketoiminnan ymmärryksessä ja hyödyntämisessä. Määrittelemällä osaamiskeskukselle potentiaaliset käyttäjäpersoonat kasvatettiin ymmärrystä siitä, mitä palveluja ja sisältöjä kullekin persoonalle tulisi alkuvaiheessa tarjota. Osaamiskeskuksen palveluita on priorisoitava, jotta saamme hankkeen rajalliset resurssit kohdennettua niin, että voimme tarjota jokaiselle käyttäjäpersoonalle kiertotalouteen liittyviä palveluita.

 –Sari Haavisto, Haaga-Helia

  • Mille käyttäjäpersoonalle osaamiskeskuksesta on eniten hyötyä?

Kiertotalouden kehittäjälle, koska hän tietää jo vähän mitä tarvitsee. Osaamiskeskus auttaa löytämään foorumit ja yhteistyötahot myös eri toimialoilta tukemaan jo aloitettua työtä kiertotalousliiketoiminnan kehittämisessä.

– Eetu Lehtonen, Jamk