Siirry suoraan sisältöön

Ajankohtaista osaamiskeskuksesta 4: Palveluiden ja tuotteiden toiveiden tynnyri täyttyi haastatteluista esille tulleista teemoista  

Asiantuntijamme olivat jo haastatteluiden edetessä tunnistaneet useita teemoja, joita tulisi käsitellä osaamiskeskuksessa. Hankkeen alussa arvioidut tuotteet ja palvelut täydentyivät uusilla haastatteluista johdetuilla lisäpalveluilla ja – tuotteilla. Syntyi pitkä lista erilaisia toimintoja, joita haastateltavat olivat todenneet tarpeelliseksi, kutsuimme listaa ”toiveiden tynnyriksi”. Hankkeen reunaehtoja ja budjettia peilattiin tähän tynnyriin ja täydennettiin teknisten ratkaisujen alustavilla hinta-arvioilla – näin syntyi typistetty lista. Listalla oli priorisoituja kriittisimpiä palveluita, joita kesänlomakauden kynnyksellä lähdettiin vielä jatkojalostamaan. Kesälomakauden jälkeen digitaalinen palvelumme prototyypin valmistelua alettiin työstämään hihat heiluen.  

Haastatelluissa esiin nousseita teemoja olivat:

 • Kiertotalousosaaminen
  Yritykset toivoivat saavansa enemmän tietoa kiertotaloudesta, joka olisi sovellettavissa omalle toimialalle. Oli myös tärkeä, että tieto olisi mahdollisimman konkreettista, jotta hyödyntäminen omassa toiminnan kehittämisessä olisi mahdollista. Lisäksi henkilöstölle toivottiin koulutuksia, jotka innostaisivat toimimaan kestävämmällä tavalla. 
 • Liiketoimintaympäristö 
  Yrityksissä toivottiin johdonmukaista ja ennakoitavaa regulaatiota ja muuta ohjausta, jotta yritykset uskaltaisivat investoida ja kehittää toimintaansa systemaattisesti 
 • Verkostot ja yhteistyö
  Yritykset kaipasivat verkostoista monenlaisia asioita. Osa kaipasivat toimialatietoa tapahtumista ja seminaareista, joita verkostot voisivat tarjota. Toiset puolestaan kaipasivat eri toimialojen osaajien törmäyttämistä ja toimialoja ylittävää yhteistyötä. Yritykset kaipasivat myös verkostoa, jossa eri alojen yritykset voisivat löytää toisensa ja työskennellä saman asian ympärillä.  
 • Liiketoiminnan kehittäminen
  Yritykset halusivat parantaa johdon ja henkilökunnan kiertotalousosaamista, kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti sekä sitouttaa johdon ja henkilökunnan lisäksi myös sidosryhmiänsä kiertotalouteen.
 • Materiaalitehokkuus 
  Yritykset toivoivat enemmän ja helpommin saavutettavaa tietoa ja osaamista erilaisista materiaalien jakamisalustoista. 

Olemme nyt hyödyntäneet kerrytetyn pääoman – asiakasymmärryksen ja ensimmäinen prototyyppi testattiin hankehenkilöstön keskuudessa. Marraskuussa toteutimme ensimmäisen opiskelija ja yritysyhteistyön, jossa opiskelijat saivat ratkoa yrityskohtaisia kiertotalouteen liittyviä haasteita. Seuraavassa vaiheessa on luvassa työpajoja sekä opiskelija ja yritysyhteistyötä, jossa luodaan yhdessä kiertotalouteen liittyviä liiketoimintamalleja perustuen haastatteluissa esiin tulleisiin yhteisiin haasteisiin. 

Lue lisää opiskelija ja yritysyhteistyö hackathonista