Siirry suoraan sisältöön

Megatrendit 2023 – Ymmärrystä yllätysten aikaan

Sitran megatrendit 2023

Tulevaisuutta ei voi tietää etukäteen. Tämä jos mikä on tullut viimeisten vuosien aikana selväksi. Kriisit yllättävät ja haastavat yritykset ja yhteiskunnat muuttamaan toimintaansa yhä nopeammalla aikajänteellä. Kaiken tämän kaaoksen keskellä on kuitenkin hyvä myös ottaa hetki pidemmän aikavälin huomiointiin. Pitkän tähtäimen suunnittelulla voidaan ehkäistä toimintaympäristön aiheuttamia riskejä yritystoiminnalle. Vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, sitä voi ennakoida.

Miten toimintaympäristö sitten tulee muuttumaan, miten siihen voi vaikuttaa ja mitä pitää ottaa huomioon? Mitä tulevaisuudessa todennäköisesti tapahtuu ja miten siihen kannattaisi valmistautua jo nyt?

Tähän pohdintaan on nyt yrityksille tarjolla tietoa ja työkaluja Sitran uusimmassa megatrendikatsauksessa. Megatrendit ovat useista tämän hetken ilmiöistä koostuvia kehityssuuntia, jotka kuvaavat muutosta laajalla kehyksellä. Selvityksessä havaittiin viisi isoa megatrendiä:

   • Luonnon kantokyky murenee
   • Hyvinvoinnin haasteet kasvavat
   • Demokratian kamppailu kovenee
   • Kilpailu digivallasta kiihtyy
   • Talouden perusta rakoilee

    Kunkin megatrendin alla on kuvattu niiden kehityskulkujen mukanaan tuomia haasteita. Kiertotaloudella voidaan ratkaista jo monia tulevaisuuden haasteita. Esimerkiksi luontokatoa ja resursseihin liittyvää epävarmuutta voidaan ehkäistä vähentämällä luontoon liittyvää painetta   kehittämällä korvaavia materiaaleja ja tehostamalla materiaalien kierrätystä ja uusiokäyttöä. Uusien teknologioiden mahdollistamat kiertotalouden toimintamallit voivat myös auttaa entistä vahvemman huoltovarmuuden ja kestävien arvoketjujen saavuttamisessa.

    Tutustu Sitran megatrendeihin 2023 ja ota kestävä suunta kohti parempaa huomista!